Actueel Project ecosofie op Dr. Nassau College

Project ecosofie op Dr. Nassau College

Op donderdag 8 februari startte klas 4 de lesdag niet binnen, maar buiten in Ter Horsterzand. Deze buitenles is onderdeel van een project 'Ecosofie'. 

In een veranderende wereld wordt het steeds belangrijker om de discussie aan te gaan over de invloed van de mens op zijn eigen leefomgeving. Kinderen moeten in deze discussie zo  vroeg mogelijk worden meegenomen. Op het dr. Nassau College in Beilen bestaat daarom het idee om ecosofie waar mogelijk te integreren in het lesprogramma. Onderdeel daarvan is het beleven van de natuur en het bespreken van de invloeden van de mens op zijn leefomgeving.

Op donderdag 8 februari startten de leerlingen klas 4 mavo hun dag niet binnen, maar in natuurgebied Ter Horsterzand. Met temperaturen ver onder nul en een prachtige stralende zon was het voor hen niet moeilijk om te genieten van het buitenzijn. Twee lesuren lang liepen de leerlingen door de natuur en stelden elkaar vragen die hen aanzetten tot diepere gedachten over de natuur en de plek van de mens in die natuur. “Vroeger speelden we het grootste gedeelte van de dag buiten en dat is nu echt niet meer zo”, verzucht Eline van Nieuwenhuizen, “we zitten nu bijna de hele dag binnen”. Een andere leerling was blij geen telefoon bij zich te hebben, “ik wou dat die dingen nooit waren uitgevonden”.

Het dr. Nassau College Beilen is op dit moment hard bezig haar onderwijsvisie te herzien. Om het onderwijs toekomstbestendig te maken, is het belangrijk te kijken naar factoren die nu en in de toekomst een grote rol spelen in de maatschappij. Ecosofie hoort daarbij. “Mensen in de westerse maatschappij hebben zichzelf sinds de Renaissance steeds meer apart van de natuur gezet”, legt docent Pascal van der Aa uit, “ik wil de jonge generatie van nu graag een ander perspectief meegeven, wat hopelijk, zij het op kleine schaal, leidt tot een cultuuromslag”.