Contactgegevens

8.1 Belangrijke contactpersonen
 

Naam Functie
Mevr. E.N. de Jong Vestigingsmanager
Mevr. H.L. Nijmeijer Coördinator leerlingenzaken onderbouw
Mevr. L. Haanstra Coördinator leerlingenzaken bovenbouw
Mevr. Mehlkopf (h/v)
Dhr. Vos (m3)
Mevr. Haanstra (m4)
Decanaat
Mevr. A. Mulder Directeur regiovestigingen
Dhr. H. Buring Administratie
Dhr. A. Bijker Conciërge

 

8.2 Adressen en telefoonnummers

Locatie Beilen
Esdoornlaan 2
9411 AV Beilen

tel (0593) 53 81 60
fax (0593) 52 68 63
e-mail beilen@dr.nassaucollege.nl

Postadres

Postbus 186
9400 AD ASSEN
Stafbureau

Groen van Prinstererlaan 98, ASSEN
tel (0592) 333 111
fax (0592) 333 110

e-mail info@dr.nassaucollege.nl
internet www.dr.nassaucollege.nl

•  Voorzitter College van Bestuur: dhr. M.M.A.M. Klaverkamp
•  Secretariaat CvB: mevr. J.J.L. Hatzmann

Een overzicht van de overige staffunctionarissen is te vinden op onze website.

Oudervereniging

Voorzitter: dhr. P. Schellenberg
Secretariaat: oudervereniging@dr.nassaucollege.nl

Voorzitter bestuur oudercommissie locatie Beilen:

oudercommissie.beilen@dr.nassaucollege.nl

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: dhr. G. Ridderbos

Inspectie van het onderwijs

tel (0800) 8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl
e-mail info@owinsp.nl
vertrouwensinspecteur tel (0900) 111 3 111

Klachtencommissie

Postbus 186
9400 AD Assen
Voorzitter: dhr. H.J. de Ruijter
Contactpersoon klachtenregeling: mevr. M. de Weerd

Jeugdarts/vertrouwenspersoon

GGD Drenthe, centrum voor jeugd en gezin
tel (0592) 30 63 17 op werkdagen tussen 8.00 - 13.00 uur
e-mail jgz@ggddrenthe.nl

Vertrouwenspersoon
Dhr. H.J. de Ruijter