Downloads

Op deze pagina vindt u officiële documenten, behorende bij de schoolgids.

Onderwijs

Leerlingstatuut

Bevorderingsreglement Dr. Nassau College Beilen 2019-2020

Bevorderingsreglement VO Beilen 2020-2021

Bevorderingsnormen VO Beilen klas 1 2020-2021

Bevorderingsnormen atheneum/havo

Bevorderingsnormen Dr. Nassau College Beilen mavo 2020-2021  

Examenreglement 2017-2019

Examenreglement 2018-202

Toetsreglement 2018-2019

Aanvulling digitale toetsen op afstand 2020-2021

PTA mavo cohort 2017-2019

PTA mavo cohort 2018-2020

 

Begeleiding

Protocol dyslexie

Protocol dyscalculie

Overeenkomst Topsport Noord-Nederland

 

Absentie en Leerplicht

Handboek Leerplicht

Blessurebeleid

 

Protocollen en Reglementen

Verlofaanvraag buiten vakanties

Bijlage bij verlofaanvraag buiten vakanties

Protocol Gescheiden Ouders

Privacyreglement LeerlinggegevensReglement Leerlingenkastjes

Schoolreglement Alcohol en Drugs (leerlingen) 

Schoolreglement Alcohol en Drugs (medewerkers)

Protocol Mobiele Telefonie en Sociale Media

Antipestprotocol

Protocol Schorsing en Verwijdering

Protocol Schorsen en verwijdering intern aanhangsel

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vrijwillige Ouderbijdrage

Voorwaarden Vrijwillige Ouderbijdrage

Overzicht Kosten en Excursies

Brief Uitkering voor activteiten (gemeente)

Overzicht verzekeringen

 

Overige Beleidsdocumenten

Klachtenregeling

Klachtrecht

Convenant Schoolveiligheid

Strategisch Beleidsplan

Jaarverslag MR 2016

Samenwerkingsovereenkomst

Ondersteuningsprofiel

 

IPad

Gebruikersovereenkomst IPad

Koopovereenkomst IPad Brugklasleerlingen

Huurovereenkomst IPad Brugklasleerlingen

Handleiding Account en Activeren IPadboeken

Instellen IPad voor leerlingen

Handleiding Apps Downloaden