Onderwijs

2.1 Opleidingen

Of je nu mavo, mavo+, havo of atheneum wilt doen, je kunt bij ons terecht. Als je voor de mavo of mavo+ kiest, dan kun je je hele opleiding bij ons blijven tot en met je eindexamen. Doe je havo of atheneum, dan ga je na je derde leerjaar naar Assen voor het vervolg. Om die aansluiting met de Dr. Nassau-vestiging Quintus goed te laten verlopen, organiseren we verschillende activiteiten in de eerste jaren bij ons op school waardoor je naadloos kunt overstappen.

Wil je voor een vmbo-opleiding van het Vakcollege kiezen of voor het gymnasium? Dan kun je direct bij de Dr. Nassau-locaties in Assen terecht. De locatie Quintus biedt de gymnasiumopleiding en de Vakcolleges worden verzorgd door locatie Penta.

2.1.1 Mavo

De mavo leidt op tot een studie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 4. Je begint al in klas 3 met het examenprogramma dat in jaar 4 afgesloten wordt met het eindexamen. Je examenprogramma volg je binnen een sector. In Beilen kun je kiezen uit de vier profielen Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw en Techniek. Natuurlijk helpen we je bij het kiezen van jouw profiel. Vanaf de tweede klas word je heel goed op deze keuze voorbereid.
Alle leerlingen in klas 1 mavo en mavo+  volgen de vakken Technologie&Toepassing en Kunst&Cultuur.

 

2.1.2 Met advies ‘kaderberoeps’ toch naar de mavo

Als je het advies ‘kaderberoeps’ hebt gekregen van de basisschool, maar toch graag de mavo wilt doen, kom dan overleggen met ons. We voeren dan een intakegesprek met je en als we denken dat het mogelijk is, dan kun je bij ons starten in de mavoklas

 

2.1.3  Mavo+

Weet je nu al dat je na de mavo het liefst door wilt stromen naar de havo, dan is mavo+ iets voor jou. Als het in leerjaar 1 al heel goed gaat kun je opstromen naar havo.  
Als je kiest voor mavo+ betekent dit dat we (nog) meer vaardigheden en inzet van je verwachten. Je volgt een derde vreemde taal (Frans) en je doet extra (verdiepings)opdrachten.
Blijk je een goede mavoleerling te zijn, maar nog net niet goed genoeg om al in de eerste door te gaan naar de havo, dan krijg je  in de tweede, derde en vierde klas extra verbredings- of verdiepingsstof aangeboden, zodat je goed voorbereid wordt op de overstap naar de havo na het behalen van je mavodiploma.

 

2.1.4 Havo en atheneum

Na de havo kun je door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of naar het atheneum. Na het atheneum kun je verder met een studie aan een universiteit.

Alle leerlingen in klas 1 van havo en atheneum in Beilen volgen in het eerste leerjaar het vak Onderzoek en Ontwerpen. Dit vak hoort bij het Technasium.

 

Bij ons kun je de eerste drie klassen van de havo of het atheneum doen. Dit is de eerste fase. Aan het eind van de eerste fase kies je een profiel voor de tweede fase (vanaf klas 4) die je gaat volgen in Assen. Het profiel is de richting waarin jij je specialiseert.

Op het Dr. Nassau College kun je een van de volgende profielen kiezen:

• Natuur & Techniek

• Natuur & Gezondheid

• Economie & Maatschappij

• Cultuur & Maatschappij

 

2.2 Doelgericht onderwijs

Ons motto - Samenleren! - hebben we gekozen omdat we op onze school met en van elkaar leren. Ons onderwijs draait om het ontdekken waar je goed in bent en het ontwikkelen van waar jij goed in wilt worden. Dat kun je natuurlijk allemaal niet alleen. Met je eigen persoonlijke coach bespreek je je voortgang en stel je jouw nieuwe leerdoelen en jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen vast.

Wij willen jou op je eigen niveau aanspreken én uitdagen, zodat jij - samen met ons - kunt ontdekken waar je goed in bent. Daarbij leer je natuurlijk niet alleen maar wat jij leuk vindt, maar bouw je samen met onze vakdocenten aan een gedegen basiskennis en leer je daarnaast ook belangrijke vaardigheden zoals bijvoorbeeld doelgericht plannen en organiseren.

Zo ziet jouw dag er bij ons op school uit

Je start de dag gezamenlijk met jouw klas. We noemen dat een check-in. Daarna starten de gewone lessen, waarin je werkt aan je basiskennis en vaardigheden. Gedurende een schooldag kun je tijdens de zogenaamde flexuren aan de slag gaan met vakken waar je meer tijd en aandacht voor nodig hebt. Elke middag sluit je gezamenlijk af met een check-out, waarin je terugkijkt op de dag en plannen maakt voor de volgende dag. Na de check-out bieden wij de mogelijkheid om je huiswerk onder toezicht op school af te maken.

Omdat iedere leerling anders is, bieden wij verschillende ‘extra’s’. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor het Technasium, besteden we veel aandacht aan Kunst en Cultuur en zorgen we ervoor dat sportliefhebbers hun passie optimaal kunnen combineren met hun schoolwerk.

 

2.3 Studiewijzers

Om te stimluren dat leerlingen meer regie nemen over hun eigen leerprocesontvangt hij per vak een studiewijzer. In deze studiewijzer staat een globale planning van lesstof en/of opdrachten die per periode behandeld worden. De studiewijzers zijn leidend. Huiswerk wordt daarom niet meer als zodanig opgegeven.

 

2.4 Lessentabellen.

Zie Downloads

 

2.5 Toelating

Het Dr. Nassau College locatie Beilen baseert de plaatsing van leerlingen op het advies van de basisscholen. De vestigingsmanager onderhoudt samen met de coördinator leerlingenzaken contact met de basisscholen. 

 

2.6 Bevorderen, op- en afstromen of zittenblijven

Zie Downloads

 

2.7 Examenresultaten

Wij streven ernaar al onze leerlingen met een diploma van school te laten gaan. En met resultaat! De afgelopen 5 jaar zijn al onze leerlingen geslaagd. 100% score dus.

 

2.8 Vroegtijdige schoolverlaters

Leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die hun opleiding zonder diploma verlaten, die niet doorstromen naar een andere onderwijssoort of opnieuw aan een opleiding beginnen, worden voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) genoemd. Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 2, havo of vwo-diploma en beschikken daarom niet over een startkwalificatie. Leerlingen die veel spijbelen of verzuimen hebben een grotere kans tot voortijdig schoolverlaten.

Elk jaar worden op de website www.onderwijsincijfers.nl de meest recente gegevens m.b.t. voortijdig schoolverlaten bekend gemaakt. In de tabel kunt u het overzicht zien van onze scholengemeenschap.

 

VSV cijfers

(februari 2019)

 

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2017-2018

Openbare Scholengemeenschap Dr Nassau College

(alle vestigingen)

 

 

 

 

Onderbouw VO

 

Norm

0,50%

lln

vsv

Vsv%

1830

7

0,38%

lln

vsv

Vsv%

1943

4

0,21%

lln

vsv

Vsv%

2088

14

0,67%

Bovenbouw VMBO

Norm

2,00%

lln

vsv

Vsv%

629

2

0,32%

 

lln

vsv

Vsv%

718

4

0,56%

 

lln

vsv

Vsv%

702

1

0,14%

 

Bovenbouw Havo/VWO

Norm

0,50%

lln

vsv

Vsv%

777

1

0,13%

lln

vsv

Vsv%

789

1

0,13%

lln

vsv

Vsv%

836

1

0,12%

 

Deze cijfers betreffen alle locaties gezamenlijk met uitzondering van de leerlingen binnen de ISK afdeling.