Wetenschap en TechniekBasisnatuurwetenschappen

BasisNatuurWetenschappen

De wijze waarop wij natuurwetenschap op onze school aanbieden is uniek in Nederland. Het lesprogramma is volledig ontwikkeld door docenten van het Dr. Nassau College Beilen en is voor een groot deel gebaseerd op de vragen die leerlingen zelf hebben over de wereld om hen heen. Omdat bij de natuurwetenschappen er vaak maar een dunne grens loopt tussen de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde, bieden we BNW in klas 1 en klas 2 aan als combinatie van deze drie vakken. In het tweede jaar worden de verschillen tussen de vakken iets groter, zodat leerlingen beter in staat zijn om na leerjaar 3 een gedegen keuze voor hun vakkenpakket te maken.
Bij BNW vinden we de theorie ondergeschikt aan de vaardigheden die leerlingen zich gedurende hun onderwijscarrière eigen moeten maken. Daarom wordt er onder andere veel praktisch gewerkt. Aan het einde van elk thema krijgen leerlingen de ruimte om te werken aan hun eigen onderzoeksvraag, iets dat vergelijkbaar is met het maken van een profielwerkstuk in klas 5 of 6 havo/vwo. Leerlingen leren dit op een wetenschappelijke wijze uit te voeren en te presenteren.
Tot slot vinden we het bij BNW belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar niveau, op dit vak kan excelleren. Daarom wordt de theorie op één niveau aangeboden en kan iedereen zich naar eigen wens of op aanraden van de docent extra in de materie verdiepen. Het vak wordt dan ook door drie of vier docenten tegelijkertijd aan alle leerlingen van één leerjaar aangeboden, met daarin zo veel mogelijk keuzemogelijkheden voor de leerlingen zelf.