Onderwijsvisie

3.1 Onze visie op onderwijs

Het Dr. Nassau College is een openbare scholengemeenschap met zes verschillende locaties. De locaties hebben gezamenlijk hun visie op onderwijs geformuleerd: In een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waar iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

3.2 Samenleren

Missie
Ons onderwijs legt een sterke basis voor:

  • kennis en vaardigheden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • sociale interactie

Visie
Door middel van doelgericht onderwijs vergroten wij de kennis en versterken wij de vaardigheden van onze leerlingen

Wij coachen onze leerlingen zodat ze zich bewust worden van hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten. Het gereedschap dat nodig is voor persoonlijke ontwikkeling is verweven in alle aspecten van ons onderwijs.