Over onsSchoolgids

Inhoud

Onderwijsvisie
1.1  Onze visie op onderwijs
1.2  Samenleren
1.3  Veilige, duurzame en gezonde school
1.4  Gezonde en rookvrije school

Organisatie
2.1  Organisatiestructuur
2.2  Inspraakorganen
2.3  Kwaliteitszorg
2.4  Klachtenregeling
2.5  Privacy

Onderwijs
3.1  Opleidingen
3.2  Doelgericht leren
3.3  Studiewijzers
3.4  Lessentabellen
3.5  Toelating
3.6  Bevorderen, op- en afstromen of zittenblijven
3.7  Examenresultaten

4 Leerlingbegeleiding
4.1  Coach
4.2  Coördinator leerlingenzaken 
4.3  Zorg-advies-team
4.4  CJG Midden-Drenthe
4.5  Jeugdgezondheidszorg 
4.6  Extra begeleiding
4.7  Leerplicht en kwalificatieplicht 
4.8  Voortijdig schoolverlaten 

5 Activiteiten
5.1  Excursies en schoolreizen
5.2  Culturele en kunstzinnige vorming
5.3  Sportieve evenementen
5.4  Maatschappelijke stage

6 Financiën en verzekeringen
6.1  Schoolkosten
6.2  Verzekeringen

7 Wegwijzer
7.1  Regels en afspraken
7.2  Mobiele telefonie en social media
7.3  Absentie
7.4  Faciliteiten
7.5  Calamiteiten
7.6  Openingstijden
7.7  Lestijden
7.8  Schoolvakanties

8 Contactgegevens
8.1  Belangrijke contactpersonen
8.2  Adressen en telefoonnummers

Downloads