Over onsSchoolgids

Inhoud

1 Organisatie
1.1  Organisatiestructuur
1.2  Inspraakorganen
1.3  Kwaliteitszorg
1.4  Klachtenregeling

2 Onderwijs
2.1  Opleidingen
2.2  Doelgericht leren
2.3  Huiswerk
2.4  Lessentabellen
2.5  Toelating
2.6  Bevorderen, op- en afstromen of zittenblijven
2.7  Examenresultaten
2.8  Vroegtijdige schoolverlaters

3 Onderwijsvisie
3.1  Onze visie op onderwijs
3.2  Samenleren

4 Leerlingbegeleiding
4.1  Mentor/Coach
4.2  Decaan
4.3  Coördinator leerlingenzaken 
4.4  Zorg-advies-team
4.5  CJG Midden-Drenthe
4.6  Jeugdgezondheidszorg 
4.7  Extra begeleiding

5 Activiteiten
5.1  Excursies en schoolreizen
5.2  Culturele en kunstzinnige vorming
5.3  Sportieve evenementen
5.4  Maatschappelijke stage

6 Financiën
6.1  Schoolkosten
6.2  Vrijwillige ouderbijdrage
6.3  Vrijwillige contributie oudervereniging

7 Wegwijzer
7.1  Regels en afspraken
7.2  Mobiele telefonie en social media
7.3  Absentie
7.4  Faciliteiten
7.5  Calamiteiten
7.6  Openingstijden
7.7  Lestijden
7.8  Schoolvakanties

8 Contactgegevens
8.1  Belangrijke contactpersonen
8.2  Adressen en telefoonnummers

Downloads